כלה נתבעה כיורשת בגין הוצאות סיעוד של חמתה

מסייעים להוריכם בניהול משק הבית לעת זיקנה?
לאחרונה נדון מקרה מעניין בו כלה נתבעה בגין הוצאות הסיעוד של חמותה שנפטרה

ואתם שואלים כיצד זה קרה?

באותו מקרה (תיק סע (ת"א) 11197-09-12; 19.6.2016) העובדת הסיעודית שהועסקה עבור החמה תבעה את העזבון, וטענה כי אחד הבנים אשר סייע בניהול ענייניה הכספים של האם שימש כמעסיקה. אולם כיוון שבסמוך לפטירת החמה (האם) נפטר אותו הבן, נתבעה אשתו כיורשת שלו.

אבל הדברים רק הסתבכו שהסתבר שהכלה השתמשה בכספי הירושה של חמתה (שהפכו לכספי הירושה של בעלה) לכיסוי חובות של בעלה ולכן היא כלל לא נהנתה מהכספים.
בית המשפט חזר באותו המקרה על ההלכה לפיה נקודת המוצא היא כי המטופל (החמה במקרה הזה) הוא המעסיק הישיר ולא בן המשפחה שמסייע בידו.

אולם, חשוב לשים לב שכל מקרה נבחן לפי נסיבותיו, ובן המשפחה המסייע בניהול משק הבית חשוף לתביעות במידה שהוא התנהל כמעסיק ישיר (ואינו רק מעניק סיוע).

באותו המקרה, אף שבית המשפט הכריע שאותו הבן לא היה המעסיק, עדיין נדרשה אשתו (הכלה) להשיב חלק מכספי הירושה וזאת מהטעם שהחוב לעובדת היה אמור להיות משולם מכספי העזבון בטרם חולקו – דבר שהיה מונע את הסיטואציה שנוצרה.

*אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ משפטי