סוגיות כשירות

מקבץ שאלות נפוצות

יפוי כח "רגיל" (ואפילו נוטריוני) פשוט אינו תקף כשאינך "מבין בדבר". יפוי הכח המתמשך מיועד בדיוק למצבים אלו.

ישנן פעולות רבות בבנק שבהם נדרשת הסכמת כל בעלי החשבון ולכן גם אם יש לך שותף בחשבון אין זה מסייע למצבים בהם כבר לא "תבין בדבר".
בנוסף, לרוב הבנק "יקפיא" חשבון בו שותף אדם שאינו "מבין בדבר" עד לקבלת הנחיות מבית המשפט, הצגת צו אפוטרופסות או יפוי כח מתמשך וכדומה.

בעיקרון, יפוי הכח מיועד עבור מתן טיפולים שוטפים או הימנעות מהם.
בכל הקשור להנחיות באשר לפעולות מצילות חיים (או הימנעות מהן) בסוף החיים מומלץ מאוד לחתום על יפוי כח לפי חוק הנוטה למות.

לענין זה ראה: החלטות רפואיות הנוגעות לסוף חיים 

לא. המחוקק קבע שניתן לחתום על יפוי כח מתמשך (מלא: כלכלי, רכושי ואישי) רק בפני עורך דין שהוסמך לכך. עורכי דין אלו מחוברים למערכת של משרד המשפטים, ויפוי הכח נסרק ועובר בדיקה לפני שמאושר.

מדובר בשני מסמכים שונים אשר נכנסים לתוקף בנקודות זמן שונות: יפוי הכח המתמשך נכנס לתוקף כשאיננו מבינים בדבר; הצוואה נכנסת לתוקף כשאנו הולכים לעולמנו.
בכל מקרה, חשוב לציין שמיופה הכח לא יכול לשנות את צוואתך.

כן. ניתן לשנות/לבטל בכל עת, אלא אם הגבלת בעצמך את האפשרות לעשות זאת.

לא. יפוי הכח המתמשך בא במקום מינוי אפוטרופוס.
זו אחת מהמטרות שלשמה יצרו את האפשרות הזו – וזו אחת מגדולותיו.

כל פרוצדורה רפואית דורשת "הסכמה מדעת" של המטופל.
כך גם דרישה של המטופל להמנע מפרוצדורות רפואיות מסוימות.
בניגוד לתפיסה הנפוצה, בני המשפחה אינם מוסמכים לפעול ולתת הנחיות לצוות רפואי בשמו של אדם שאינו "מבין בדבר".
על כן, במידה שלא תוכל לתת "הסכמה מדעת" ולא יהיה בידי בן המשפחה יפוי כח מתמשך, עשוי הצוות הרפואי לבקש מינוי אפוטרופוס עבורך.

מינוי אפוטרופוס נעשה על-ידי בית משפט ובפיקוחו, זאת להבדיל מהכנסת יפוי המתמשך לפועל.
בנוסף, אפוטרופוס, אף אם הוא בן משפחה, נדרש להגיש דיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי – דבר שאינו נדרש לעשות כשהוא מתמנה כמיופה כח.
משמע: יפוי הכח המתמשך חוסך משאבים רבים, זמן יקר ופרוצדורות שעשויות להכביד על בני משפחה שמתמנים כאפוטרופסים.

ראשית, ישנם מצבים בהם אדם אינו יודע את מי ירצה למנות כמיופה כח ובאמצעות מסמך זה ביכולתו לתת הנחיות כלליות באשר לזהות האפוטרופוס וכן לתת הנחיות באשר לדרך הטיפול בו ובענייניו, במידה שהאפוטרופוס ימונה.
כמו כן, לעיתים אדם יעדיף שימונה לו אפוטרופוס ולא מיופה כח בשל רצונו בפיקוח הדוק על תהליך המינוי וכן בשוטף.

*אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ משפטי