ליווי משפטי של
תהליכים משפחתיים

אנשים נמנעים לרוב מהסדרת סוגיות לא פתורות בתוך המשפחה (המורחבת כמו גם הגרעינית) ומשאירים את הטיפול בנושא "לרגע המתאים" שלא תמיד מגיע.

הסיבות הן ברורות לכל, אבל חוטאות למטרה: דווקא בשל הרצון לשמר את המארג היחודי של המשפחה, חשוב שלא להשאיר את הדברים ליד הגורל.

במהלך השנים, צברתי ניסיון רב בליווי משפטי של משפחות במקרים בהם נקלעו לסכסוכים על רקע של ניהול נכסים משותפים, עסקים משפחתיים, מחלוקות בקשר לירושה וכיוצא באלו.

מתוך הסתכלות עמוקה על מה שהוביל לכל אותם סכסוכים, עולה כי ניהול נכון יותר של מהלך הדברים במעלה הדרך יכול למנוע את כל אותם סכסוכים מצערים. לכן, בחרתי לפתח את הנושא של ליווי המשפחות באמצעות כלים משפטיים וגישוריים. ברמה האישית, אני רואה בליווי של המשפחות שליחות.

בשנים האחרונות, צברתי ניסיון רב בליווי של משפחות בהרכבים שונים (בין דוריים), תוך התאמת התהליך שמתאים לאותה משפחה.

הליווי מתחיל במיפוי הצרכים של המשפחה הספציפית והבנת מורכבות אותם צרכים. בשלב הבא, מתאימים את הכלים המשפטיים הרלבנטיים: הסכמי ממון, הסכמי הלוואה, הסכמי שותפויות, צוואה, אמנה משפחתית ועוד.

*אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ משפטי