סוגיות כשירות

לעיתים, לרוב בהפתעה, אנו נדרשים לקבל החלטות כאשר כבר איננו יכולים לעשות כן.
בשנים האחרונות פותחו כלים והסדרים משפטיים שתכליתם לתת מענה למצבים אלו מבעוד מועד.
כלים אלו שמים במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו, העדפותיו ורצונותיו, אותם הביע מבעוד מועד, תוך הפחתת הצורך להידרש להחלטות והכרעות של ערכאות חיצוניות.
כלים אלו נועדו בין היתר לשפר את איכות החיים הן של האדם הנדרש לכך והן של הסובבים לו, ובהתאם מפחיתים משמעותית קונפליקטים ומחלוקות.
רבים אינם מודעים להשלכות הותרת הדברים ליד הגורל ולפעמים נזכרים מאוחר מדי. כל זאת ברוח המשפט "סוף מעשה במחשבה תחילה".

הכלים המרכזיים הם:

יפוי כח מתמשך
יפוי הכח המתמשך הינו מסמך משפטי בו אדם ממנה מיופה כח אשר יפעל בשמו ועבורו, אם וכאשר יגיע למצב בו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות.

הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס
הנחיות מקדימות הינן מסמך משפטי שנועד לתת מענה לאדם המעוניין לתת הנחיות באשר לזהות האפוטרופוס שימונה לו, אם וככל שיידרש.

במסמכים אלו אדם יכול לתת הנחיות מקדימות באשר להחלטות בענייניו הרפואיים, הכלכליים והאישיים.
הנני בין הראשונים שהוסמכו על-ידי משרד המשפטים לערוך מסמכים אלו, צברתי ניסיון רב בתחום ואני אף מעבירה הכשרות בנושא לצוותים מקצועיים.

חומרים שימושיים

*אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ משפטי